πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Αλλάζουν όλα στη φορολογία αυτοκινήτων – Θα υπολογίζεται με βάση την αξία και όχι τον κυβισμό :

Αλλάζουν όλα στη φορολογία αυτοκινήτων – Θα υπολογίζεται με βάση την αξία και όχι τον κυβισμό

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013


- Τα τέλη για τα ΙΧ θα καταβάλλονται κάθε μήνα αντί για μια φορά το χρόνο
- Εκτιμήσεις για επιβαρύνσεις σε οχήματα μικρού και μεσαίου κυβισμού
- Οι αλλαγές που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ θα επηρεάσουν τατεκμήρια διαβίωσης και το φόρο πολυτελείας

Με στόχο να επαναφέρει στους δρόμους τα ΙΧ οι οδηγοί των οποίων έχουν καταθέσει τις πινακίδες, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει νέο σύστημα φορολόγησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας θα επιμερίζονται ισόποσα στους 12 μήνες του κάθε έτους με αποτέλεσμα αν κάποιος θέλει να κυκλοφορήσει το ΙΧ του για ένα ή περισσότερους μήνες να καταβάλει το ανάλογο τίμημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο προβλέπει οτι οι αξίες των Ι.Χ. θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιορίζονται τα τεκμήρια διαβίωσης, ο φόρος πολυτελείας και τα τέλη κυκλοφορίας. Η εξέλιξη αυτή όμως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αυτοκίνητα χαμηλού και μεσαίου κυβισμού και στη φορολογική ελάφρυνση των Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού.

Η κεντρική κατεύθυνση που δόθηκε στην επιτροπή ήταν να πάψει ο κυβισμός να θεωρείται κριτήριο υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων και των τεκμηρίων διαβίωσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων και να υπάρξει ένα νέο σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία των οχημάτων.

Τα σενάρια που ήδη εξετάζει η αρμόδια επιτροπή προβλέπουν ότι:

- Για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων μπορούν να ληφθούν υπόψη οι τιμοκατάλογοι που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να υπολογίζουν τις αποζημιώσεις ή οι εργοστασιακές τιμές με βάση τις οποίες υπολογίζεται και το τέλος ταξινόμησης κατά τον εκτελωνισμό των αυτοκινήτων ή ο συνδυασμός κα των δύο πηγών πληροφόρησης.
- Επί των αγοραίων τιμών, που θα προσδιορίζονται με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα εφαρμόζονται συντελεστές απομείωσης ανάλογα με τα έτη κυκλοφορίας.