πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Ταυτάριθμα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα χέρια της εποπτικής αρχής :

Ταυτάριθμα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα χέρια της εποπτικής αρχής

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ταυτάριθμα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα χέρια της εποπτικής αρχής

Αυξάνονται τα κρούσματα ασφαλιστικής απάτης

Δεκάδες συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων που φέρουν τον ίδιο αριθμό αλλά αφορούν σε διαφορετικούς ασφαλισμένους έχει στα χέρια της η εποπτική αρχή ενώ για το θέμα έχει ενημερωθεί και η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr, τα συμβόλαια εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί από δυο εταιρείες διαμεσολάβησης. Στη μία των περιπτώσεων είναι εμφανές ότι τα συμβόλαια έχουν εκδοθεί για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Όλα τα συμβόλαια έχουν τον ίδιο αριθμό συμβολαίου αλλά αλλάζει το όνομα του ασφαλισμένου και ο αριθμός ή ο τύπος του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις και τα ασφάλιστρα είναι ίδια.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στις τελευταίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και προβληματίζουν έντονα την ελληνική ασφαλιστική αγορά.