πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Δεν έχουν εμφανισθεί στις ΔΟΥ χιλιάδες φορολογούμενοι για δικαιολογητικά :

Δεν έχουν εμφανισθεί στις ΔΟΥ χιλιάδες φορολογούμενοι για δικαιολογητικά

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σε μια δόση κινδυνεύουν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος 250.000 φορολογούμενοι που αν και έχουν κληθεί από το υπουργείο Οικονομικών να προσκομίσουν στις Εφορίες τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν ηλεκτρονικά με το Ε1, ακόμη...
δεν έχουν εμφανισθεί στις ΔΟΥ.

Συνολικά 332.589 φορολογούμενοι έχουν ειδοποιηθεί μέσω του Taxisnet και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) για το ότι οι δηλώσεις τους δεν μπορούν να εκκαθαριστούν , καθώς κατά την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν με το Ε1 προέκυψε ότι φορολογητέα ποσά εισοδημάτων, παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι, δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος κ.λπ., δεν συμφωνούν με αντίστοιχα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Από τους φορολογούμενους αυτούς οι 175.000 ειδοποιήθηκαν να προσέλθουν στις εφορίες ή να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους πριν τις 30 Αυγούστου, ενώ οι 155.000 μετά τις 30 Αυγούστου (εντοπίστηκαν κατά την τελευταία εκκαθάριση δηλώσεων).

Αν και το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στους φορολογούμενους αυτούς για να προσκομίσουν στις Εφορίες τα σχετικά δικαιολογητικά, ωστόσο στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύουν ότι από τους 332.589 φορολογουμένους μέχρι και χθες είχαν προσέλθει και είχαν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα οι 52.683, δηλαδή μόλις το 15%. Τα ίδια στοιχειά δείχνουν ότι οι Εφορίες έχουν ήδη εκκαθαρίσει το 90% των δηλώσεων των φορολογούμενων που προσκόμισαν δικαιολογητικά, δηλαδή 46.391 δηλώσεις (περίπου το 14% του συνόλου). Προς εκκαθάριση βρίσκονται άλλες περίπου 35.251 δηλώσεις , ο έλεγχος των οποίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας , ενώ συνολικά οι υποθέσεις που δεν έχουν ελεγχθεί καθώς δεν έχουν προσκομισθεί τα στοιχεία στις εφορίες ανέρχονται στις 250.947, δηλαδή στο 75% του συνόλου.

Οι κυρώσεις

Για όσους δεν προσέλθουν στις εφορίες μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά αργότερα, η εκκαθάριση της δήλωσης τους θα γίνει το νωρίτερο μέσα στον Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει πως ο φόρος που θα τους βεβαιωθεί θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και όχι σε δύο δόσεις. Οι ίδιοι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν ενδιάμεσα να διεκδικήσουν απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων του 2013, καθώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποβάλουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα στην εφορία. Αλλά και στην περίπτωση που κάποιοι φορολογούμενοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο επίδομα τέκνων, για όσο εκκρεμεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους δεν θα λαμβάνουν τη σχετική ειδοποίηση από την ΓΓΠΣ και δεν θα μπορούν να καταθέσουν το ειδικό έντυπο Α21 για να λάβουν το επίδομα που ανέρχεται έως και 480 ευρώ το χρόνο.

Το Βήμα