πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Έρχονται "ραβασάκια" ακόμα και για 100 ευρώ :

Έρχονται "ραβασάκια" ακόμα και για 100 ευρώ

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Χρέη ανεξαρτήτως ποσού δηλαδή ακόμα και 100, 200 ή 300 ευρώ θα στέλνουν τα Ταμεία στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εφόσον υπάρχει ήδη... παλιά οφειλή και δεν έχει τακτοποιηθεί ή ακόμη κι αν έχει ρυθμιστεί.

Στην πραγματικότητα όσοι έχουν νέες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ και μέχρι τώρα προστατεύονταν από τα ειδοποιητήρια και την απειλή κατασχέσεων θα καλούνται για ρύθμιση ή θα ειδοποιούνται για την έναρξη της διαδικασίας κατασχέσεων όχι μόνο αν έχουν αδιαφορήσει να τακτοποιήσουν την παλιά τους οφειλή αλλά ακόμη κι αν βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισής της.

Το κριτήριο δηλαδή για να πηγαίνουν πλέον και τα χρέη των 200 ή 300 ευρώ στο ΚΕΑΟ είναι αν πρόκειται για νέα οφειλή από επιχειρήσεις που ήδη χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία αυτή που κάνει πιο αυστηρούς τους όρους για το κυνήγι χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα την ώρα που η ρύθμιση των 48 δόσεων έχει αποτύχει προβλέπεται σε νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας που καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία το ΚΕΑΟ θα στέλνει τα ειδοποιητήρια σε όσους χρωστούν και θα αξιολογεί πόσα μπορεί να εισπράξει.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στον ΚΕΑΟ διαβιβάζεται άμεσα κάθε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που συντάσσεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως ποσού εφόσον αφορά οφειλέτη για τον οποίο υπάρχει οφειλή σε εκκρεμότητα ή σε ρύθμιση.

2. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δίνουν προτεραιότητα στις οφειλές που χαρακτηρίζονται ως άμεσα εισπράξιμες και προχωρούν στην ενημέρωση του οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών.

3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, μέσω sms, μέσω e-mail ή ταχυδρομείου που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του.

4. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήψη της ειδοποίησης θα πρέπει να ανταποκριθεί, καθώς σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

5. Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του (κεφάλαιο και τυχόν προσαυξήσεις) ή να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Μερική εξόφληση της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών γίνεται ένα ασφαλιστικό οργανισμό.

7. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί σε 10 ημέρες και μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της Οφειλής στο Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση με ανάλυση της οφειλής.

8. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του.

9. Μετά την λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ προβαίνουν στην λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

10. Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης διαφοροποιούνται ανά κατηγορία οφειλέτη.

11. Κατά την διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι δυνατή η υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης.
thestival.gr