πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Ολική διαγραφή του χρέους σε άνεργη καρκινοπαθή από την Καβάλα :

Ολική διαγραφή του χρέους σε άνεργη καρκινοπαθή από την Καβάλα

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

«Δώρο Θεού» χαρακτήρισε την απόφαση του Ειρηνιδικείου Καβάλας, το οποίο προχώρησε στο ολικό «κούρεμα» χρέους μίας 49χρονης καρκινοπαθούς και άνεργης γυναίκας - μέλος του Συλλόγου Δανειοληπτών και προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, σώζοντας...
έτσι την α’ κατοικία της.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αποφάσισε την ολική διαγραφή χρέους ύψους 97.314,60 ευρώ (για στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες), εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, δηλαδή τον πλειστηριασμό, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο και, παράλληλα, την εξαίρεση των δανειοληπτών από την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας του ακινήτου τους.

Πρόκειται για μία απόφαση ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς το Δικαστήριο απαλλάσσει τη δανειολήπτρια από το χρέος τους και θέτει σε εφαρμογή την πρόβλεψη του νομοθέτη να εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας του ακινήτου τους όταν τίθεται ζήτημα επιβίωσης.

Το δικαστήριο που διέβλεψε ότι η δανειολήπτρια πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και την κακή οικονομική της κατάσταση της εκδίκασε μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα 4 ετών οπότε θα επανελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της.

Η 49χρονη, η οποία έχασε πρόσφατα τη μητέρα της και είναι άγαμη, βρέθηκε σε αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου της όταν αρρώστησε από καρκίνο. «Ήταν τότε που χρειάστηκα επιπλέον χρήματα για τη θεραπεία και τα νοσήλεια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ Βούλα μιλώντας στην εκπομπή «Επί της ουσίας» του radio1d.gr.

Η 49χρονη η οποία δεν είχε ούτε έχει εισοδήματα, αναγκάστηκε να εκπροσωπηθεί μόνη της στο Δικαστήριο, αφού δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ούτε για δικηγόρο.

«Η βοήθεια του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος ήταν ιδιαίτερη πολύτιμη. Ο Σύλλογος με έκανε να νιώσω σαν να είμαι σπίτι μου. Άλλωστε, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτε», δήλωσε. «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Τώρα θα έχω τουλάχιστον το σπίτι μου και την ηρεμία μου και δε θα χτυπούν τα τηλέφωνα», τόνισε η κ. Βούλα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 «Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο».

Η διάταξη αυτή εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, δηλαδή τον πλειστηριασμό, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση του Ν. 3869/2010, δίνεται μεν η δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί από τα χρέη του, εφόσον όμως δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ειδικά επί της διάσωσης της κατοικίας από τη ρευστοποίηση, η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον οφειλέτη υπό τους όρους και διαδικασίες που δε θα θίγουν τα συμφέροντα των πιστωτών. Εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόσθετη αυτή υποχρέωση, εναπόκειται στη βούλησή του η εξαίρεση ή μη της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, αφού το δικαστήριο μπορεί να τη διατάξει μόνο μετά από αίτημά του και όχι αυτεπάγγελτα.

Με βάση λοιπόν τη ρύθμιση του αρθ, 9 παρ. 2 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον δε τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.