πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Πρόστιμο 1000 ευρώ για μια ώρα καθυστέρησης - όλες οι αλλαγές στους φόρους :

Πρόστιμο 1000 ευρώ για μια ώρα καθυστέρησης - όλες οι αλλαγές στους φόρους

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Του Παναγιώτη Παντελή*

Σκέφτεσαι να υποβάλλεις εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια του 2014; Καλύτερα να το ξανασκεφτείς. Διότι με το που άλλαξε ο χρόνος, ενεργοποιήθηκαν τα νέα πρόστιμα που προκαλούν πραγματικό δέος. Θέλετε και λεπτομέρειες; Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί.1.     Όσον αφορά το φόρο 
  • Καταργήθηκε το αφορολόγητο και οι φοροαπαλλαγές
  • Για ατομικές επιχειρήσεις , ΟΕ, ΕΕ.
           1. Συντελεστής φόρου 26% έως 50.000€ κέρδη
           2. Συντελεστής φόρου 33% από 50.001€ και
  • ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ
1. Συντελεστής φόρου 26%
2. Συντελεστής φόρου 10% στο μέρισμα

Οι φορολογικές δηλώσεις προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν μέχρι 30/06/2014.

Όλοι μας θα επιβαρυνθούμε με εισφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4% καθώς και με ‘τέλος επιτηδεύματος’ που φτάνει έως τα 1.000€.

Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν όπως και πέρσι.

Με τον νέο Νόμο 4174 ορίζεται ο «Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» ο οποίος καθορίζει πρόστιμα και προσαυξήσεις που τίθενται σε εφαρμογή από 01/01/2014 και καθορίζει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Δημόσιο.

Καταργείται η ‘διοικητική επίλυση της διαφοράς’  δηλαδή καταργείται η δυνατότητα του φορολογουμένου να πληρώσει το 1/3 ή 1/ 2 του προστίμου  που του είχε επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174
        
   Επιβάλλεται πρόστιμο 100€ για την μή υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. (INTRASTAT, ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ κ.τ.λ)

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΌΡΟΙ
        
   Μή υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρου Ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.  τα πρόστιμα ορίζονται με βάση την κατηγορία των βιβλίων.

Για Β’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση
·         1.000 € για την 1η παράβαση
·         2.000 € για την 2η παράβαση
·         4.000 € για την 3η  και κάθε επόμενη παράβαση
Για Γ’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση
·         2.500 € για την 1η παράβαση
·         5.000 € για την 2η παράβαση
·         10.000 € για την 3η και κάθε επόμενη παράβαση
Οι ανωτέρω παραβάσεις ισχύουν εάν επαναληφθούν εντός 5ετίας.
Παράδειγμα :
Εκπρόθεσμη μηδενική δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ
 ΕΤΟΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η παράβαση το 2014
1.000
2.500
2η παράβαση το 2016
2.000
5.000
3η παράβαση το 2019
4.000
10.000


ΑΡΘΡΟ 59. Ν.4174
          
 Εάν τώρα από την δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ  κ.τ.λ πρέπει να πληρωθεί ποσό φόρου εκτός του προστίμου το ποσό του φόρου διπλασιάζεται.
Π.χ. Πρέπει 28/02/2014 να πληρωθεί ΦΜΥ 800€;
Ο φόρος πληρώνεται 01/03/2014.
Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΡΟΣ
800
800
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
800
800
ΠΡΌΣΤΙΜΟ
1.000
2.500
ΣΥΝΟΛΟ:
2.600 €
4.100 €
Μέχρι 31/12/2013 το πρόστιμο ανεξαρτήτως κατηγορίας ήταν 8 €.
            Το χρονικό περιθώριο για τις μεταβολές στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ περιορίζεται στις 10 ημέρες από τις 30 ημέρες και τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη μεταβολή είναι 1.000 € , 2.500 € , 2.000€ ,5.000€ κ.τ.λ.

ΑΡΘΡΟ 57. Ν.4174 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
   
        Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου (π.χ. φόρος εισοδήματος) καταβληθεί:
  • μετά το πέρας 2 μηνών από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 10%.
·         μετά από 1 έτος από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 20%.
·         μετά από 2 χρόνια από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 30%.

ΑΡΘΡΟ 58. Ν.4174
           
Σε περίπτωση μή υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης (συμπληρωματική δήλωση) το πρόστιμο, ανάλογα με το ποσό του φόρου, μπορεί να φτάσει έως το 100% του φόρου.

ΑΡΘΡΟ 53. Ν.4174
           
Εκτός των ανωτέρω προστίμων κάθε ποσό φόρου που δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον  τόκους που το επιτόκιο καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα (Σήμερα 8,50%).

ΑΡΘΡΟ 60. Ν.4174
         
 Κάθε πρόσωπο ( λογιστής, διαχειριστής, φοροτεχνικός κ.τ.λ.)που συνεργεί για την διάπραξη παράβασης του κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.
Μηνιαία υποβολή συναλλαγών.
           
Από 1/1/2014, όλες οι επιχειρήσεις (π.χ. λιανικής, χονδρικής, Π.Υ.), έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στο TAXIS μέχρι και τις 15 του επόμενου μήνα.
Π.χ.

Συναλλαγές εσόδων Ιανουαρίου του 2014, θα πρέπει να υποβληθούν έως και 15/2/2014. Είναι ελεύθερη η επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο που θα στείλει τα στοιχεία (xml, upload, webservice, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα με χειροκίνητη υποβολή)
        
   Εκπρόθεσμες προσθήκες επιτρέπονται μόνο για τα έσοδα και για αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταβολές θα μπαίνουν στο στόχαστρο και θα τους ζητούνται «εξηγήσεις».
Εξόφληση Τιμολογίων από  01/01/2014.

Οποιοδήποτε τιμολόγιο έχει συνολική αξία άνω των 500€, θα πρέπει να εξοφλείται μέσω Τράπεζας, διότι διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζεται στα έξοδα.
          
 Αν τα ανωτέρω κανείς τα συνδυάσει με τα μέτρα της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών, της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, των κατασχέσεων και τους πλειστηριασμούς ακινήτων (14.200 ακίνητα από 01/01 έως 31/10/2013) καταλαβαίνουμε ότι γίνεται προσπάθεια εξόντωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και μάλιστα σε μια περίοδο ύφεσης.

Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι με αυτά τα πρόστιμα, θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουμε.

 *Ο Παναγιώτης Παντελής είναι φοροτεχνικός
http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/01/1000_5.html