πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Τέλος τα επικυρωμένα αντίγραφα - Θα αρκεί πλέον η απλή φωτοτυπία :

Τέλος τα επικυρωμένα αντίγραφα - Θα αρκεί πλέον η απλή φωτοτυπία

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Απλές φωτοτυπίες θα γίνονται δεκτές από το Δημόσιο, χωρίς ν΄ απαιτείται προηγούμενη επικύρωση γνησιότητας, όπως μέχρι σήμερα.

Αυτό, σύμφωνα με το «’Έθνος», αποτελεί ειλημμένη απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, η επικύρωση των αντιγράφων διέπεται, μέχρι σήμερα, από τα εξής αριθμητικά δεδομένα:

· 50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα

· 3 λεπτά ο μέσος χρόνος για την κάθε επικύρωση

· 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες

· 312.500 εργάσιμες ημέρες

· 1.420 υπάλληλοι με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
thestival.gr