πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Μεγάλης έντασης και διάρκειας η απόσυρση καταθέσεων :

Μεγάλης έντασης και διάρκειας η απόσυρση καταθέσεων

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015


Έφυγαν 5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο

Συνεχίσθηκε η εκροή καταθέσεων και κατά τον Απρίλιο 2015, για έβδομο κατά σειρά μήνα, όπως αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank και σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει σημαντική εκροή καταθέσεων ύψους 31 δισ. ευρώ από τον Οκτώβριο του 2014 ως τον Απρίλιο του 2015.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μειώθηκαν κατά 4,9 δισ. ευρώ εντός του Απριλίου 2015, από μείωση 1,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2015, έναντι σημαντικής εκροής τον Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.2015 (Ιανουάριος: -12,2 δισ. ευρώ, Φεβρουάριος: -7,5 δισ. ευρώ). 

Η μείωση των καταθέσεων προήλθε κυρίως από τα νοικοκυριά (3,4 δισ. ευρώ), ενώ κατά 1,4 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων υποχώρησε τον Απρίλιο στα 133,7 δισ. ευρώ (Μάρτιος 2015: 138,6 δισ. ευρώ), έναντι 160,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2014.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο φαινόμενο εκροής καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε έντονα παρατηρηθεί και στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2012 πριν το σχηματισμό της κυβερνήσεως συνεργασίας, όταν οι ιδιωτικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 15,4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, είναι ενδεικτικό ότι οι ιδιωτικές καταθέσεις από τον Ιούνιο 2012 (150,6 δισ.) ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014 (164,7 δισ.) αυξήθηκαν κατά 14,2 δισ. ευρώ, εξουδετερώνοντας εν μέρει την απόσυρση καταθέσεων στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2012.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο επεισόδια απόσυρσης των καταθέσεων, δηλαδή του 2012 και του 2014-2015 έγκειται στο ότι η εκροή καταθέσεων, που παρατηρείται στην τωρινή οικονομική συγκυρία είναι μεγαλύτερης εντάσεως και διάρκειας, και αντανακλά την παράταση της αβεβαιότητας.

Γενικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η πλειονότητα των εκροών των καταθέσεων αντικατοπτρίζει μείωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και αυξημένο βαθμό επενδυτικής αβεβαιότητας.

Η αποκατάσταση του κλίματος οικονομικής εμπιστοσύνης με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης (μέχρι το τέλος Ιουνίου) και η επακόλουθη αναμενόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2015, καθώς και η εκτιμώμενη στη συνέχεια επιτάχυνση του το 2016, θα συμβάλει στην αύξηση των καταθέσεων, ενισχύοντας τις δυνατότητες των τραπεζών για προσφορά νέων δανείων προκειμένου να στηρίξουν την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούν οι αναλυτές.