πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Όλες οι παρενέργειες των capital controls στις επιχειρήσεις :

Όλες οι παρενέργειες των capital controls στις επιχειρήσεις

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015


Κοινή επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη  απέστειλαν οι Κοινωνικοί Εταίροι και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) Κωνσταντίνος Μίχαλος, την Παρασκευή 27 Ιουλίου, με θέμα τη άμεση εφαρμογή μέτρων ταχείας απόδοσης για την άρση των υφεσιακών παραμέτρων και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι της παραγωγικής οικονομίας που συνυπογράφουν την επιστολή υπέβαλαν σειρά προτάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς και αναλυτική καταγραφή των επιπτώσεων που έχουν επιφέρει οι έλεγχοι κεφαλαίων στις επιχειρήσεις μέχρι σήμερα.
«Η ραγδαία πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω των τραπεζικών περιορισμών, έχει επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, με την πτώση των caο. Η ανάγκη στήριξης και σταθεροποίησης της οικονομίας, είναι κατεπείγουσα και επιτακτική. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η επικείμενη παγίωση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στην απασχόληση.
Η ανακοπή της φθίνουσας πορείας της οικονομίας προϋποθέτει άμεσα μέτρα που αφορούν στην ρευστότητα, στις φορολογικές υποχρεώσεις, στις εξαγωγές, στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επενδύσεις.
Οι  συνημμένες προτάσεις μας είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, άμεσα εφαρμόσιμες και απολύτως αναγκαίες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία και θα συμβάλουν αμέσως στην ανακοπή της αιμορραγίας θέσεων εργασίας.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της οικονομίας σε τομείς όπως η ρευστότητα, οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση και το επιχειρηματικό περιβάλλον.
H αναλυτική καταγραφή των προτάσεων επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της επιστολής. Σας κοινοποιούμε επίσης (Παράρτημα ΙΙ), την αναλυτική καταγραφή των επιπτώσεων που έχουν επιφέρει οι έλεγχοι κεφαλαίων στις επιχειρήσεις μέχρι σήμερα.
Είμαστε στη διάθεση σας να συζητήσουμε αναλυτικά τις προτάσεις αυτές» τονίζεται στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ, ο Βασίλειος Κορκίδης Πρόεδρος ΕΣΕΕ, ο Γιώργος Καββαθάς Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ ,Ανδρέας Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ  και ο Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος ΓΣΕΕ.

Καταγραφή επιπτώσεων στις επιχειρήσεις από την επιβολή capital controls

Επιπτώσεις στην Παραγωγή:
1.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η απαίτηση «τοις μετρητοίς» πλέον καλύπτει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, ακόμα και τις μεγαλύτερες μεταποιητικές / βιομηχανικές μονάδες, σε κλάδους με παραδοσιακή διεθνή παρουσία και εδραιωμένη ανταγωνιστικότητα
2.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση Α΄ υλών στην εσωτερική αγορά επιβραδύνει ακόμα περισσότερο την τοπική παραγωγή
3.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η μη εξαίρεση της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της ΠΝΠ διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό.
Επιπτώσεις στη Διάθεση:
4.         ΝΕΟ! Ο εφοδιασμός πραγματοποιείται πλέον με χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες δημιουργώντας ανάγκες ενίσχυσης της ασφάλειας. Σε συνδυασμό με τις αλλαγές του εργασιακού ωραρίου της αποθήκης αλλά και της διανομής επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με επιπρόσθετα κόστη.
5.         ΝΕΟ! Εδραιώθηκε σε πολλούς τομείς η μείωση της διανομής προϊόντων, λόγω συνεχούς πτώσης των παραγγελιών αλλά και της ακύρωσης παραδόσεων.
6.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Συνεχώς μειούμενη διαθεσιμότητα φορτηγών (συνεπώς και δυνατότητα μεταφορών) παρά τη μειωμένη ζήτηση. Το πρόβλημα μέχρι σήμερα ξεκινά κυρίως σε περιοχές/δρομολόγια επαρχίας ή μικρότερους μεταφορείς.
7.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Οι δυσμενείς όροι έχουν επεκταθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στις διεθνείς μεταφορές (forwarding)
8.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η έλλειψη ανταλλακτικών για μηχανήματα διακίνησης εμπορευμάτων (πχ περονοφόρα, κλαρκ, κτλ), δημιουργεί καθυστερήσεις στις παραγγελειοληψίες
9.         ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Από τη στιγμή που τα εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται στους (εκτός συνόρων) τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκτελωνίσουν φορτία. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελωνεία με επιπτώσεις στα ευπαθή προϊόντα
Επιπτώσεις στις Εισαγωγές/Εξαγωγές:
10.      ΝΕΟ!  Εδραιωμένες επιπτώσεις στην εξαγωγή λόγω σημαντικών καθυστερήσεων διακίνησης και εξασφάλισης εγγυήσεων προς στους ξένους μεταφορείς για την έγκαιρη πληρωμή τους.
11.      ΝΕΟ!  Επιπτώσεις στην αγορά τροφίμων καθώς εισάγεται το 75-80% του σταριού που προορίζεται για αλευροποίηση/παρασκευή ψωμιού, το 100% του σογιάλευρου (είτε αυτούσιου είτε ως πρώτη ύλη) και μεγάλο μέρος σε καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ηλιάλευρο κ.ά.
12.      ΝΕΟ! Συσσωρεύονται πολλά προβλήματα στην εξόφληση των εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή, αλλά και λόγω έλλειψης ρητής πρόνοιας για εγκρίσεις συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ΠΝΠ (όπως στην περίπτωση της Κύπρου)
13.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Καθυστέρηση αποπληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου σε συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις και προγράμματα με σημαντική επιβάρυνση του cash-flow των επιχειρήσεων. Ενώ οι δράσεις έχουν εξοφληθεί στο 100% από τις επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας καταβολής της εθνικής συμμετοχής καθυστερεί η εκταμίευση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Αυτό δημιουργεί αφαίμαξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την αναβολή/ακύρωση επενδυτικών πλάνων, τη δυσφήμιση σε προμηθευτές του εξωτερικού από διαρκείς αναβολές/ακυρώσεις, την πτώση πωλήσεων/εξαγωγών, κτλ
14.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Εντείνονται οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγών Α’ και Β’ υλών από το εξωτερικό (εντός και εκτός Ε.Ε.) και σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώσεις από την πλευρά των προμηθευτών
15.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνεται η ακύρωση παραγγελιών λόγω μεγάλης δυσλειτουργίας των αντικαταβολών.
16.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Συνεχίζεται η αδυναμία προστασίας έναντι συναλλαγματικών και παρεμφερών κινδύνων για αγορές και πωλήσεις σε νόμισμα διαφορετικό του € (USD, GBP, SEK κλπ).
Επιπτώσεις στη Ρευστότητα και στις Πληρωμές:
17.      ΝΕΟ!  Δημιουργείται νέο περιβάλλον στις συναλλαγές («οικονομία των μετρητών») με τους προμηθευτές να ζητούν την πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά αποφεύγοντας οποιαδήποτε άλλη μορφή υπό τον φόβο του «κουρέματος» των καταθέσεων. Αυτή η πρακτική η οποία ενέχει αυξημένο κίνδυνο κλοπής, πλαστών χαρτονομισμάτων, κτλ αλλά και ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού
18.      ΝΕΟ! Σημαντικά προβλήματα και διαφυγόντα έσοδα από την διακοπή συναλλαγών με ξένες επενδυτικές πλατφόρμες, χρηματιστήρια, επενδυτικούς οίκους, ασφαλιστικά προγράμματα, κτλ
19.      ΝΕΟ! Αδυναμία τιμολόγησης και είσπραξης αναλογούντων εσόδων με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταπόκριση σε δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις
20.      ΝΕΟ! Δεν αναλαμβάνεται από Τράπεζες του εξωτερικού η ευθύνη εμβάσματος των ποσών που οφείλονται από εξαγωγές επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων
21.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Προμηθευτές του εξωτερικού ήδη ζητούν δυσμενέστερους όρους συναλλαγών, ακόμη και 100% προπληρωμή, ακόμα και σε μεγαλύτερες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις
22.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνονται τα προβλήματα πληρωμών σε όσους εισπράττουν είτε μετρητά είτε πληρώνονται μέσω αντικαταβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μεταφορείς. Αυτό συνεπάγεται με αδυναμία αποστολής προϊόντων σε πελάτες του εξωτερικού
23.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Σε εταιρίες με παρουσία σε χώρες του εξωτερικού απαιτούνται διαρκώς μετακινήσεις και ταξίδια στελεχών. Η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή/και αποδοχή) ελληνικών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό συνεχίζει να προκαλεί αναβολές και ματαιώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις προθεσμιών, αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων και φυσικά ανάσχεση/αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας
Επιπτώσεις στις Επενδύσεις:
24.      ΝΕΟ! Απώλεια χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια στοιχεία, κτλ λόγω διακοπής χρηματοδότησης, αναστολής επενδύσεων, κτλ
25.      ΝΕΟ! Αύξηση του κόστους εκτέλεσης έργων
26.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η αβεβαιότητα αλλά και οι έλεγχοι κεφαλαίων καθυστερεί ή/και αναστέλλει την έναρξη νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λήξης προθεσμιών με αποτέλεσμα την οριστική απώλεια πόρων και πτώση πωλήσεων μακροχρόνια
Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό:
27.      ΝΕΟ! Λόγω μείωσης της παραγωγής, πτώσης των πωλήσεων, δυσκολιών διάθεσης, κτλ παγιώνεται η κάλυψη των αναγκών από προσωπικό ασφαλείας.
28.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Λόγω μείωσης της παραγωγής οι επιχειρήσεις προχωρούν σε αναθεώρηση των βαρδιών, των αδειών, του αριθμού των θέσεων εργασίας, των προσλήψεων, κτλ.
29.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Με την «αργία» των τραπεζών εντείνονται ακόμα περισσότερο τα προβλήματα καταβολής μισθών (για εταιρείες χωρίς e-banking).
Επιπτώσεις της Τραπεζικής «Αργίας»:
30.      ΝΕΟ! Σημαντικές πλέον οι επιπτώσεις στην ολοκλήρωση έργων που (αν και βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης) κινδυνεύουν να ακυρωθούν λόγω αδυναμίας εμβασμάτων στο εξωτερικό
31.      ΝΕΟ! Εμφανής πλέον η αποσταθεροποίηση της αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω ακύρωσης παραγγελιών, συμμετοχής σε αναθέσεις έργων, παραδόσεων, κτλ ως άμεση συνέπεια της τραπεζικής αργίας και χωρίς άλλη (συμβατική) ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων
32.      ΝΕΟ! Επιπτώσεις σε επενδύσεις, διαγωνισμούς, κτλ λόγω της λήξης ισχύος των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί με ημερομηνία λήξης κατά τη χρονική περίοδο της υποχρεωτικής τραπεζικής αργίας
33.      ΝΕΟ! Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και επιβολή ποινικών ρητρών «default» για την αθέτηση συμβατικών όρων, στασιμότητα τραπεζικών συναλλαγών (πχ λήξεις δανείων, συμβάσεων ανταλλαγής νομισμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης “forward forex”, κτλ)
34.      ΝΕΟ! Αδυναμία πληρωμής παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ (πχ cloud) και on-line διαφήμισης στο εξωτερικό.
35.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Λόγω της τραπεζικής «αργίας» παρατηρούνται πλέον σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση πληρωμών λόγω διαφορετικών πολιτικών ανά Τράπεζα στις μεταφορές χρημάτων.
36.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Στον τομέα των εισπράξεων, απαιτήσεις που έχουν ωριμάσει (πχ επιταγές), καθυστερούν και επηρεάζουν πλέον καταλυτικά τις χρηματοροές, τις λοιπές πληρωμές, κτλ.
37.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Η αδυναμία πρόσβασης σε λοιπά τραπεζικά προϊόντα (πχ εγγυητικές επιστολές) έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
38.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Διευρύνεται η ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας (security) ειδικά για καταστήματα λιανικής που συγκεντρώνουν μετρητά αλλά έχουν δυσχερή πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα για κατάθεση των μετρητών
39.      ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ! Οι εξαγωγές καθώς και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (LC) εξακολουθούν να μην μπορούν να εκτελεστούν λόγω της «αργίας» των τραπεζών. Το ίδιο ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής που περιλαμβάνουν εμπλοκή της τράπεζας (π.χ. CAD).

Κατεπείγοντα μέτρα ταχείας απόδοσης για την άρση των υφεσιακών παραμέτρων και τη σταθεροποίηση της ελληνικής παραγωγής

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων και οργανώνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες.
Τράπεζες και Ρευστότητα
Η τραπεζική αργία συσσώρευσε προβλήματα σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Επιδεινώθηκαν σημαντικά οι όροι συναλλαγής (πχ εκτοξεύτηκαν οι απαιτήσεις για προκαταβολές μέχρι και 100%), ακρίβυναν οι εξαγωγές και απαξιώθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται, ιδιαίτερα σε καθεστώς capital controls, ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ελάχιστη απαραίτητη ρευστότητα και θα τους επιτρέπει την τήρηση των υποχρεώσεών τους (προς πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους, κράτος, κτλ) και θα διασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους (πχ ανταλλακτικά και εξοπλισμός παραγωγής). Είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών μέσα σε ένα ευέλικτο και ταχύ πλαίσιο τραπεζικών συναλλαγών με μέτρα άμεσης αποκατάστασης της ρευστότητας όπως:
Ένεση ρευστότητας και εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μέσω ELA έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως τουλάχιστον επιχειρηματικές συναλλαγές με το εξωτερικό που συνδέονται με την παραγωγική, και ιδιαίτερα μεταποιητική διαδικασία και την εισαγωγή προϊόντων για την τροφοδοσία της τουριστικής βιομηχανίας.
Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις επιτρεπόμενες συναλλαγές και αποσαφήνιση των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις από τον κρατικό μηχανισμό και τις εμπορικές τράπεζες όσον αφορά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
Ξεκάθαρα μηνύματα και ενέργειες από την ΕΚΤ, την ΕΕ και την Ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με στόχο την άμεση επιστροφή κεφαλαίων και καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες.
Απελευθέρωση των διασυνοριακών συναλλαγών για τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες εισαγωγής / εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (σε συνέχεια του «1»).
Εξορθολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων
Η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων αποτελεί πηγή δημοσίων εσόδων αλλά και μια σημαντική παράμετρο για την επιχειρηματική λειτουργία. Το κράτος και οι επιχειρήσεις θα  ωφεληθούν από τη θέσπιση φορολογικών διαδικασιών για την όσο πιο ανέξοδη αποκατάσταση της ρευστότητας. Οι χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης χρεωστικών και πιστωτικών φορολογικών συναλλαγών εντείνουν τις πιέσεις ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και ειδικά των εξαγωγικών. Προκειμένου το φορολογικό σύστημα να μην αποτελέσει μια ακόμα τροχοπέδη στην επιχειρηματική λειτουργία, απαιτούνται ευέλικτοι φορολογικοί χειρισμοί αλλά και συνεπής αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από το κράτος. Ενδεικτικά μέτρα για τον εξορθολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων είναι:
Συμψηφισμός των σωρευμένων ζημιών με τα κέρδη της επόμενης δεκαετίας (τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013).
Η ουσιαστική στήριξη της ρευστότητας στην παραγωγή εξαγώγιμων βιομηχανικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επιβάρυνση των τελικών φορολογικών εσόδων, μέσα από παρεμβάσεις όπως:
-Δημιουργία ενιαίου φορολογικού χαρτοφυλακίου (tax portfolio) αρχικά για κάθε εξαγωγική επιχείρηση με άμεσο συμψηφισμό κάθε μορφής χρεωστικών / πιστωτικών φόρων και τελών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επέκταση, στη συνέχεια, σε όλες τις επιχειρήσεις.
-Διευκόλυνση καταβολής του ΦΠΑ (που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού), μέσα από τη διεύρυνση του καθεστώτος μη είσπραξης του ΦΠΑ στο τελωνείο εισαγωγής (βάσει της τροπολογίας 247 στο Ν.2960/2001) και σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με ετήσιες εισαγωγές > €100εκ και με εξαγωγές > 50% των εισαγωγών τους.
Επιστροφή ΦΠΑ κάτω των 45 ημερών στις συνεπείς επιχειρήσεις (μέσα από τη διεύρυνση εφαρμογής της απόφασης 1212/2014 της ΓΓΔΕ). Επίσης, άμεση εξόφληση / πληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες, με προτεραιότητα στην παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία. Επίσης, απλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής Φ.Π.Α. βάσει της ΠΟΛ. 1212/30.9.2014, με την εισαγωγή απλούστερων κριτηρίων υπαγωγής.
Αναθεώρηση των φορολογικών αποσβέσεων των μηχανημάτων και των βιομηχανοστασίων, ώστε να αντιστοιχούν με την πραγματική διάρκεια ζωής των επενδύσεων κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρούνται πολύτιμοι πόροι για την ανανέωση των βιομηχανικών επενδύσεων.
Επενδύσεις και Χρηματοδότηση
Προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της περιδίνησης της ελληνικής οικονομίας σε ελεύθερη πτώση, είναι απαραίτητη η άμεση επιτάχυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, νέων θέσεων εργασίας όσο και αλλαγής της οικονομικής ψυχολογίας. Σε καθεστώς capital controls χρειαζόμαστε όμως παρεμβάσεις με γρήγορα αποτελέσματα και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρώ για επενδύσεις. Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ έγινε με παραδοχές διαφορετικές από αυτές της σημερινής οικονομικής και επιχειρηματικής συγκυρίας.  Έτσι, απαιτούνται παρεμβάσεις για εκταμιεύσεις και την άμεση αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην προσπάθειας σταθεροποίησης και αποκατάστασης της οικονομίας. Ειδικά το ΕΠΑΝΕΚ πρέπει να συγκεντρώσει αυξημένους πόρους που να διοχετευτούν προς αμιγώς εξωστρεφείς παραγωγικές επενδύσεις. Ενδεικτικά μέτρα για την άμεση έναρξη επενδύσεων και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών είναι:
Επαναδιαπραγμάτευση των όρων λειτουργίας του IfG για τη δρομολόγηση πόρων προς τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη διεύρυνση των γραμμών πίστωσης προς τις ελληνικές τράπεζες για τη διευκόλυνση πληρωμών στο εξωτερικό, χρηματοδότηση επενδύσεων, κεφάλαια κίνησης, προ-χρηματοδοτήσεις, (factoring), ιδία συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κτλ.
Ταχεία διαχείριση για προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε φάση ελέγχου ή εκταμίευσης προκειμένου να εξοφλούνται τιμολόγια στο εξωτερικό. Με δεδομένη τη λήξη του ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο, να εξαντληθούν οι δυνατότητες παράτασης.
Έκδοση οδηγίας για την άμεση επιστροφή των εγγυητικών επιστολών για προγράμματα του ΕΣΠΑ των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Η καθυστέρηση επιφέρει κόστη στις επιχειρήσεις και δυσχεραίνει την έναρξη νέων προγραμμάτων.
Επιτάχυνση του νέου ΕΣΠΑ με αιχμή την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και διπλασιασμός του προϋπολογισμού Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ / Άξονας 1 (από το €1,5 δις σε €3δις) με μεταφορά πόρων από άλλα προγράμματα και άξονες.
Κατά προτεραιότητα στήριξη των εξωστρεφών παραγωγικών επενδύσεων στο Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ με επιλογή προτάσεων κυρίως βάσει της επενδυτικής απόδοσης τους
Επιχειρηματικό περιβάλλον
Η προσθήκη capital controls στο ήδη δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον επιτείνει τους κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, το οικονομικό περιβάλλον θα λειτουργεί ακόμα πιο εχθρικά προς την επιχειρηματικότητα. Είναι άμεση ανάγκη ο εξορθολογισμός διαδικασιών μέσα από την μέγιστη ευελιξία εντός του κανονιστικού πλαισίου, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας για εγκριτικές διαδικασίες και τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής. Ενδεικτικά μέτρα για το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι:
Συστηματοποίηση των ελέγχων για την αδήλωτη / ανασφάλιστη εργασία, που στερεί ασφαλιστικούς πόρους και εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό
Ταχεία και διευρυμένη εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πληρωμών τόσο για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Σύντμηση των ενδιάμεσων («νεκρών») χρόνων στις επενδύσεις κατηγορίας Α1 και Α2 (N4014/2011) μέσω υπαγωγής τους στις διαδικασίες fast track
Άμεση έκδοση εξουσιοδοτήσεων (ΥΑ) και ανάθεσης αρμοδιότητας έγκρισης σε επίπεδο Διευθυντή δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να επιταχυνθούν εγκριτικές διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούν την εμπλοκή Γενικού Γραμματεία, Υπουργού, κτλ
Άμεση προώθηση των προβλεπομένων για τις βιομηχανικές δραστηριότητες διαδικασιών αδειοδότησης (νόμος 4223/2014). Επίσης, δυνατότητα ανακήρυξης γηπέδων μεμονωμένων επιχειρήσεων μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεων σε επιχειρηματικά πάρκα (σημειακά επιχειρηματικά πάρκα).
Άμεση υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου. Επίσης, μείωση του επιπέδου ΕΦΚ που επιβάλλεται στο Φυσικό Αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και για ηλεκτροπαραγωγή , και κυρίως στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Άμεση εφαρμογή του άρθρου 186, π.6 του Ν.4261/2014 για απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
Προπαρασκευαστικές ενέργειες παραγωγικής ανασυγκρότησης
Η παραγωγική ανασυγκρότηση παραμένει προτεραιότητα. Ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε πως, το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls απομάκρυναν το χρονικό πλαίσιο της. Όμως παράλληλα με την προσπάθεια σταθεροποίησης, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν κρίσιμες προπαρασκευαστικές εργασίες, εντός του διμήνου, με μέτρα όπως:
Δημιουργία Ειδικής Ομάδας Κρούσης. Σήμερα, που η Ελληνική οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή, είναι αναγκαίο η Πολιτεία να συνεργαστεί στενά με τους φορείς της αγοράς για την καθημερινή διαχείριση των πρωτοφανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Απαιτείται η δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας Κρούσης που θα εκπροσωπεί τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και θα μεταφέρει στη Δημόσια Διοίκηση προτάσεις για την επίλυση των καθημερινών δυσχερειών που προκύπτουν από τους τραπεζικούς περιορισμούς, προλειαίνοντας ταυτόχρονα το έδαφος για το σχεδιασμό ενός νέου σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.
Χάραξη νέας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής σε εξωστρεφείς παραγωγικές δραστηριότητες με βασικά κριτήρια και προτεραιότητα στην επενδυτική απόδοση, στη δημιουργία παραγωγικών δικτύων γύρω από οργανωμένες / εδραιωμένες επιχειρήσεις, στην αντικατάσταση των άμεσων επιχορηγήσεων με κίνητρα και ανακυκλούμενη χρηματοδότηση και στις απλοποιημένες διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης. Η νέα στρατηγική πρέπει να αφορά σε κάθε μορφή «δημόσιας» χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, κτλ).
Ολοκληρωμένο σχέδιο αποσυμφόρησης της τραπεζικής λειτουργίας από μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια και επιχειρηματικά zombie προς την κατεύθυνση της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων σε οικονομική κρίση, της δρομολόγησης πόρων προς υγιείς και βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.


http://network-sam.blogspot.gr/