πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Άρχισαν οι προσλήψεις για τη Δ.Τ. - Όλη η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά :

Άρχισαν οι προσλήψεις για τη Δ.Τ. - Όλη η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013


 Από το απόγευμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη νέα δημόσια τηλεόραση!

Από σήμερα ξεκινάει η στελέχωση της νέας Δημόσιας Τηλεόρασης με αρχικά τις προσλήψεις 589 ατόμων από όλες τις ειδικότητες και όταν η Δ.Τ. θα αρχίσει την εκπομπή προγράμματος από τις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής, τότε θα γίνουν και οι υπόλοιπες προσλήψεις με ανώτατο αριθμό τους 2.000 υπαλλήλους.

Όπως αναφέρεται για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων θέσεων θα γίνουν προσλήψεις από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη Δημόσια Τηλεόραση μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών.